http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Działalność gospodarcza 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  08-12-2015 | 13:02
data ostatniej modyfikacji:  22-11-2019 | 15:23
Wniosek o wpis do CEIDG 08.12.2015
więcej »»»
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych 08.12.2015
więcej »»»
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 08.12.2015
więcej »»»
Procedury kontroli przedsiębiorców 12.10.2017
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska