http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Działalność gospodarcza 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  08-12-2015 | 15:00
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 09:56
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 08.12.2015


1. Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2137 ze zm. )

  1. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Załączniki:

 
  1. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni

  1. Opłaty:

 Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłata roczna wynosi:

- 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo

- 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18%  alkoholu

- 2100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 18% alkoholu

  1. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji Burmistrza Miejskiej Górki wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  1. Informacje dodatkowe:

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Jeśli w ciągu 7 dni wniosek nie zostanie uzupełniony nie będzie rozpatrzony.

  1. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny,

Józef Jabłoński, tel. (65) 54 74 507, nr wewnętrzny: (65) 322 51 53

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska