http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Działalność gospodarcza 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  08-12-2015 | 13:07
data ostatniej modyfikacji:  22-11-2019 | 15:23
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Wniosek o wpis do CEIDG 08.12.2015

1.       Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1291.)

2.       Wymagane dokumenty:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Wniosek CEIDG-1 służący do zgłoszenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, jak również zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, składa się w jednym z następujących trybów:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek i złożyć go elektronicznie - osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do urzędu gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Wniosek o wpis do CEIDG

Instrukcja do wypełnienia wniosku CEIDG - 1

3.       Termin odpowiedzi:

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

 4.   Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

5. Jednostka odpowiedzialna:

 Wydział Organizacyjny,

  Józef Jabłoński, tel. 65 54 74 507, nr wewnętrzny: (65) 322 51 53

  e-mail: jozef.jablonski@miejska-gorka.pl

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska