http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Wybory prezydenckie 2020 r.
Wybory parlamentarne 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018 r.
Wybory parlamentarne 2015 r.
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory prezydenckie 2015r.
Wybory samorządowe 2014
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2010 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Wybory prezydenckie 2015r. 
Wybory
 
data publikacji:  10-04-2015 | 10:06
data ostatniej modyfikacji:  10-04-2015 | 10:06
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Komunikat w sprawie glosowania korespondencyjnego 10.04.2015

 
Komunikat
 
w sprawie glosowania korespondencyjnego
 
Wyborca może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do Urzędu Stanu Cywilnego w Miejskiej Górce do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie  (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:
- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy ,
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Miejska Górka,
- oznaczenie wyborów,
- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska