http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o zamówieniach 2019 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2018 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2017 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2016 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2015 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2014 rok
Ogłoszenie o zamówieniach 2013 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2012 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2011 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2010 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2009 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenie o zamówieniach 2013 rok 
Ogłoszenia o zamówieniach
 
data publikacji:  14-01-2013 | 13:33
data ostatniej modyfikacji:  23-07-2013 | 14:23
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowę obiektu małej architektury - altany ogrodowej w Roszkowie w ramach zadania Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka 18.02.2013
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Budowę placów zabaw w Gostkowie, Rozstępniewie, Topólce i Woszczkowie, w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka” 06.05.2013
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowę chodnika przy ul. Górków w Miejskiej Górce 07.05.2013
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowę chodnika na ul. Wałowej w Miejskiej Górce 21.05.2013
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowę drogi gminnej w Miejskiej Górce, odcinek ul. Parkowej 31.05.2013
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Remont elewacji budynku szkoły w Gostkowie 03.06.2013
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, w ramach zadania: Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górce 01.07.2013
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2013/2014 11.07.2013
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2013/2014 12.07.2013
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Budowę boisk do piłki nożnej w Niemarzynie oraz w Piaskach w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka” 17.07.2013
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Utwardzenie i rekultywacja terenu przy zbiorniku wodnym (stawie) w Kołaczkowicach w ramach zadania "Utworzenie i zagospodarowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka" 22.07.2013
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Budowę obiektu małej architektury - altany ogrodowej w Oczkowicach w ramach zadania: Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka 23.07.2013
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska