http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Przetargi 2013 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  18-12-2013 | 11:02
data ostatniej modyfikacji:  18-12-2013 | 11:02
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.12.2013

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski , Rynek 33

63-910 Miejska Górka

www.miejska-gorka.pl  tel.065-54-74-507

 

Informuje , że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Z 2010r. Nr 102, poz 651 z póżń.zm.) oraz uchwały nr XXXI/229/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30.03.2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miejska Górka - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce , Rynek 33 wywieszono na tablicy ogłoszeń:

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

·  działka nr 1314/5 o powierzchni 0,0553ha , położona w Miejskiej Górce przy ul. Jana PawłaII - w trybie bezprzetargowym w ramach zamiany gruntu

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska