http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Przetargi 2013 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  09-10-2013 | 13:26
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2013 | 13:26
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Ogłoszenie o ustnym przetargu niegraniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Oczkowicach zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00031236/4 na rzecz Gminy Miejska Górka 09.10.2013

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl 065-54 74 507

 

OGŁASZA

 USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 

NA SPRZEDAŻ

 

prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Oczkowicach zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00031236/4 na rzecz Gminy Miejska Górka oznaczonych  w operacie ewidencyjnym jako :

 

działka o nr  ewid.gruntu 373 o pow. 3,32 00 ha, 

cena wywoławcza stanowi kwotę: 65.000,00zł

 

Nieruchomość stanowi grunt rolny i zgodnie z zapisami w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka leży częściowo na obszarze  rolniczym o słabych glebach, predysponowanych do zalesienia oraz na  terenach upraw polowych.

 

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 15 listopada 2013r. o godzinie 12-ej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (sala narad) .

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  tj. 6.500,00zł - na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 12 listopada 2013r.

 

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

 

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

 

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska