http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o zamówieniach 2019 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2018 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2017 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2016 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2015 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2014 rok
Ogłoszenie o zamówieniach 2013 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2012 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2011 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2010 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2009 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia o zamówieniach 2012 rok 
Ogłoszenia o zamówieniach
 
data publikacji:  30-01-2012 | 13:47
data ostatniej modyfikacji:  02-10-2012 | 14:35

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Rozbudowę drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Rzeczna 02.10.2012
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2012/2013 12.07.2012
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2012/2013 12.07.2012
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wiatrakowy zawrót głowy - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki 04.07.2012
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym naŁ Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa 05.06.2012
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie 19.04.2012
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów ornych we wsi Rozstępniewo 11.04.2012
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowę sieci wodociągowej w Dąbrowie, fragment ulicy Nowej 20.03.2012
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowę sieci wodociągowej w Miejskiej Górce, 20.03.2012
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni 07.03.2012
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Budowę instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Miejska Górka 21.02.2012
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w okresie od 27 lutego 2012r. do 29 czerwca 2012r. 30.01.2012
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska