http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Przetargi 2012 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  14-05-2012 | 14:36
data ostatniej modyfikacji:  14-05-2012 | 14:36
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 14.05.2012

 

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

www.miejska-gorka.pl  tel.065-54-74-507

 

OGŁASZA

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

 

·        położenie : Miejska Górka, pl.700-lecia

·        działka nr 1319/6  powierzchni 0,2582ha

·        właściciel : Gmina Miejska Górka

·        oznaczenie wg Księgi Wieczystej : KW nr PO1R/00033957/8

·        Nieruchomość jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem wielofunkcyjnym , podpiwniczonym z dachem płaskim - o powierzchni użytkowej 1714,75m2. Posiada dostęp do drogi publicznej , sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej , telekomunikacyjnej i gazowej.

·        zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka nieruchomość leży w rejonie  o wielofunkcyjnym przeznaczeniu  - strefa zainwestowania miejskiego

·        cena  nieruchomości  stanowi kwotę 520.000,00 zł  (zwolniony podatek Vat)

·        pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 02.03.2012r. i zakończył się wynikiem negatywnym

 

Drugi ustny przetarg odbędzie się 21.06.2012r. o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (pokój nr 8- sala narad)

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 52.000,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia  18.06.2012r.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

 

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

 

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska