Zgłoszenie zgonu

Treść

1. Podstawa Prawna

  • art. 64-68 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264)

2. Wymagane dokumenty

  •  Karta zgonu wystawiona przez lekarza
  •  Dowód osobisty osoby zmarłej
  •  Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

3. Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

4. Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie odpisu aktu zgonu.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka,

Pokój nr 11

6. Opłaty 

Nie pobiera się.

7. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

8. Uwagi

Zgłoszenia dokonuje członek rodziny osoby zmarłej lub osoba upoważniona okazując się dowodem osobistym.