http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Wybory prezydenckie 2020 r.
Wybory parlamentarne 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018 r.
Wybory parlamentarne 2015 r.
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory prezydenckie 2015r.
Wybory samorządowe 2014
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2010 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Wybory parlamentarne 2011 
Wybory
 
data publikacji:  08-09-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  08-09-2011 | 00:00
Spis wyborców - informacja 08.09.2011

SPIS WYBORCÓW

Dopisanie do spisu wyborców.

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy  najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 26.09.2011 roku może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, dostosowanym dla wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 04.10.2010 roku może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.


Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenie i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed wyborami tj. 18.09.2011 do 25.09.2011r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. 
O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się Imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy.
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 07.10.2011 roku.


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Miejskiej Górce, Referat Urzędu Stanu Cywilnego

Tel. 65-547-45-07
w godz.  7.30 do 15.30
 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy ( Dz.U.Nr 21, poz 112, z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie spisu wyborców (Dz.U z 2011r, nr 158, poz 942)
- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnie 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U z 2011, nr 162, poz.978)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska