http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o zamówieniach 2019 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2018 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2017 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2016 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2015 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2014 rok
Ogłoszenie o zamówieniach 2013 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2012 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2011 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2010 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2009 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia o zamówieniach 2011 rok 
Ogłoszenia o zamówieniach
 
data publikacji:  18-11-2011 | 20:29
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:33

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule "Szanasa na sukces ucznia - Indywidualizacja nauczania" 28.01.2011
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowę kortu tenisowego w Miejskiej Górce 11.04.2011
więcej »»»
Ogłoszenie Zespołu Szkół w Gostkowie o przetargu na Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Nieparcie 26.04.2011
więcej »»»
Ogłoszenie Zespołu Szkół w Gostkowie o zamówieniu: Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2011/2012 12.07.2011
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2011/2012 13.07.2011
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko 21.07.2011
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Odtworzenie chodników w Miejskiej Górce po budowie kanalizacji sanitarnej 27.07.2011
więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko” 12.08.2011
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejska Górka oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych na terenie gminy Miejska Górka 18.11.2011
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska