http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Wybory prezydenckie 2020 r.
Wybory parlamentarne 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018 r.
Wybory parlamentarne 2015 r.
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory prezydenckie 2015r.
Wybory samorządowe 2014
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2010 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Wybory samorządowe 2010 r. 
Wybory
 
data publikacji:  01-10-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  01-10-2010 | 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o podziale Gminy na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 01.10.2010

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

o podziale Gminy na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) o b w i e s z c z a m, co następuje:

§ 1

 

Rada Miejska w Miejskiej Górce w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Uchwałą Nr XLI/304/2002 z dnia 31 maja 2002 roku dokonała podziału Gminy Miejska Górka na dziesięć okręgów wyborczych i ustaliła ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym w sposób następujący:

 

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

 

1

Miejska Górka

4

 

2

Konary

Piaski

Piaski -Zalesie

 

2

3

Sobiałkowo

Rzyczkowo

Woszczkowo

 

2

4

Dłoń

Dłoń-Melanowo

 

 

1

5

Kołaczkowice

Oczkowice

Oczkowice-Topólka

 

1

6

Niemarzyn

1

 

7

Karolinki

Karolinki-Annopol

Karolinki-Jagodnia

Dąbrowa

 

 

1

8

Roszkowo

Rozstępniewo

 

 

1

9

Roszkówko

Zakrzewo

 

1

 

10

Gostkowo

Gostkowo-Zmysłowo

 

1

 

§ 2

 

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest miasto Miejska Górka-Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33.

Burmistrz Miejskiej Górki

(-) Karol Skrzypczak

Miejska Górka, 29 września 2010 roku

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska