http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Dane adresowe
Statut
Struktura Organizacyjna Urzędu
Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Inwestycyjny
Wydział Komunalny
Urząd Stanu Cywilnego
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Prowadzone rejestry
Przeprowadzone kontrole
Organy władzy publicznej
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Procedury Obsługi Interesanta
Wybory
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Wydział Inwestycyjny 
Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu
 
data publikacji:  30-09-2010 | 12:17
data ostatniej modyfikacji:  26-09-2017 | 10:01
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak

 

Wydział Inwestycyjny 

Piotr Poprawa – Naczelnik Wydziału

 

Kontakt:

 

ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka

tel. 65 54 74 507 wew. 124, 125, fax. 65 54 74 421

e-mail: piotr.poprawa@miejska-gorka.pl

 

 

Do Wydziału Inwestycyjnego należą w szczególności sprawy z zakresu:

 


1)      przygotowania inwestycji gminnych,

2)      realizacji inwestycji gminnych,

3)      nadzoru nad inwestycjami gminnymi,

4)      pozyskania i rozliczenia środków pomocowych na realizację inwestycji gminnych,

5)      prowadzenia zamówień publicznych,

6)      rozwoju gminy:

a)      wyznaczania kierunków rozwoju gminy,

b)      realizacji zadań wynikających z dokumentów określających strategiczne kierunki rozwoju Gminy, w tym monitorowanie i aktualizacja:

-        Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych dla gminy Miejska Górka,

-        Lokalnego programu rewitalizacji gminy Miejska Górka,

-        Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miejska Górka,

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska