http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o zamówieniach 2019 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2018 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2017 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2016 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2015 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2014 rok
Ogłoszenie o zamówieniach 2013 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2012 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2011 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2010 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2009 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia o zamówieniach 2010 rok 
Ogłoszenia o zamówieniach
 
data publikacji:  25-08-2010 | 15:29
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:33

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki - etap II i III 04.01.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę i przebudowę Ośrodka Kultury w Miejskiej Górce 21.01.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki - etap II i III 25.01.2010
więcej »»»
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia dot.: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Miejskiej Górce 09.02.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę Prowadzenie szkoleń z języka angielskiego oraz wsparcia psychologicznego dla uczniów szkół z Gminy Miejska Górka 09.03.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół nich w siedmiu miejscowościach gminy Miejska Górka" 16.03.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę kostki brukowej, obrzeża i krawężnika na terenie gminy Miejska Górka 23.04.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę betonu na terenie gminy Miejska Górka 29.04.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu realizowany przez Zespół Szkół w Gostkowie na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Nieparcie 14.05.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Utworzenie i zagospodarowaniu centrum wsi Piaski” 18.05.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki - etap II i III 09.07.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2010/2011 09.07.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2010/2011 13.07.2010
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie" 25.08.2010
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska