http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Praca 
 
data publikacji:  03-01-2017 | 12:32
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2017 | 12:32
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
INFORMACJA Burmistrza Miejskiej Górki o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Gospodarki Przestrzennej 03.01.2017

Miejska Górka, dnia 30.12.2016 r.

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Burmistrza Miejskiej Górki

 

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

I.                   Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Miejskiej Górce
Rynek 33
63-910 Miejska Górka


II.                Stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Gospodarki Przestrzennej

III.             W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Anna Lipowczyk-Łodyga zamieszkała w Dąbrowie gm. Miejska Górka

IV.             Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wybrała panią Annę Lipowczyk-Łodyga na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Gospodarki Przestrzennej.

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do dnia 09 grudnia 2016 r. wpłynęły trzy oferty aplikacyjne.

Komisja Konkursowa w dniu 12 grudnia 2016 r. dokonała analizy formalnej złożonych aplikacji i dopuściła do dalszego postępowania konkursowego jedną kandydatkę.

W dniu 30 grudnia 2016 r. została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja Konkursowa stwierdziła, że pani Anna Lipowczyk-Łodyga posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz umiejętności do pracy na stanowisku Młodszego Referenta ds. Gospodarki Przestrzennej.

 

 

/-/ Karol Skrzypczak

Burmistrz Miejskiej Górki

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska