http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Praca 
 
data publikacji:  14-12-2016 | 08:36
data ostatniej modyfikacji:  14-12-2016 | 08:36
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
INFORMACJA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14.12.2016

Miejska Górka, 2016-12-13

OPS 1-110-2016

 

INFORMACJA

 

KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

 

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

  1. Nazwa i adres jednostki:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

 

ul. Rynek 33

 

63-910 Miejska Górka

 

tel./fax (65) 54 74 148

  1. Stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy
  2. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

 

Pani Monika Niwczyk, zamieszkała w Konarach

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Monikę Niwczyk. Pani Monika Niwczyk, jako jedyna złożyła ofertę aplikacyjną w odpowiedzi na ogłoszony konkurs na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce. Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta została złożona w terminie, była kompletna  i spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównej księgowej. Pani Monika Niwczyk uzyskała wysoki wynik podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości oraz ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. W ramach 10-letniego doświadczenia zawodowego Pani Monika Niwczyk pracowała ponad 5 lat na stanowisku obsługi księgowości ośrodka pomocy społecznej. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę  i umiejętności do pracy na stanowisku głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.

 

                                                                                              Kierownik

                                                                                     /-/ Bogusław Wnuk

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska