http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Praca 
 
data publikacji:  29-04-2016 | 11:43
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2016 | 11:43
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
INFORMACJA Burmistrza Miejskiej Górki o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds.Płac i obsługi Rady 29.04.2016

Miejska Górka, dnia 29.04.2016 r.

 

INFORMACJA

Burmistrza Miejskiej Górki

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  

  1. Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

  1. Stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Płac i obsługi Rady

  2. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Aldona Rybakowska zamieszkała w Miejskiej Górce

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wybrała panią Aldonę Rybakowską na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Płac i obsługi Rady.

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do dnia 18 kwietnia 2016r. wpłynęło jedenaście ofert aplikacyjnych.

Komisja Konkursowa w dniu 20 kwietnia 2016r. dokonała analizy formalnej złożonych aplikacji i dopuściła do dalszego postępowania konkursowego osiem kandydatek.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce został przeprowadzony egzamin pisemny sprawdzający stopień znajomości wymagań i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze. Każda z kandydatek otrzymała ten sam zestaw pytań.

Pani Aldona Rybakowska uzyskała najwyższy wynik z egzaminu pisemnego, posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę  oraz umiejętności do pracy na stanowisku Młodszego Referenta ds. Płac i obsługi Rady.

 

 

 

                                                                     

 

                                                                                  Burmistrz Miejskiej Górki

                                                                                  /-/ Karol Skrzypczak

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska