http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Praca 
 
data publikacji:  29-04-2016 | 11:40
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2016 | 11:41
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
INFORMACJA Burmistrza Miejskiej Górki o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Inwestycji 29.04.2016

Miejska Górka, dnia 29.04.2016 r.

 

INFORMACJA

Burmistrza Miejskiej Górki

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  

  1. Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

  1. Stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Inwestycji

  2. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Weronika Żyto zamieszkała w Dłoni

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze złożono dwie oferty aplikacyjne. Jedną z ofert odrzucono ze względu na niespełnianie przez kandydatkę warunku dotyczącego wymagane wykształcenia określonego w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z przepisów prawa i zakresu wiedzy wskazanych w ogłoszeniu o naborze, Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Weronikę Żyto. Pani Weronika Żyto uzyskała wysoki wynik podczas rozmowy kwalifikacyjnej, posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę  oraz umiejętności do pracy na stanowisku Młodszego Referenta ds. Inwestycji.

 

 

 

                                                                     

 

                                                                                  Burmistrz Miejskiej Górki

                                                                                  /-/ Karol Skrzypczak

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska