http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Praca 
 
data publikacji:  26-04-2016 | 14:56
data ostatniej modyfikacji:  26-04-2016 | 14:59
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 26.04.2016

Miejska Górka, dnia 26.04.2016 r.

GZOEAO.2111.1.2016

 

 

INFORMACJA

KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W MIEJSKIEJ GÓRCE


o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

 

 

  1. Nazwa i adres jednostki:

 

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

tel. (65) 54 74 472, (65) 54 74 748

 

 

  1. Stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy
  2. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Joanna Durczewska, zamieszkała w Jutrosinie

 

 

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Joannę Durczewską. Pani Joanna Durczewska, jako jedyna złożyła ofertę aplikacyjną w odpowiedzi na ogłoszony konkurs na wolne stanowisko Głównej Księgowej     w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce. Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta została złożona w terminie, była kompletna  i spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównej księgowej. Pani Joanna Durczewska uzyskała wysoki wynik podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ekonomiczne w zakresie finansów i bankowości oraz ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe. W ramach 14-letniego doświadczenia zawodowego Pani Joanna Durczewska pracowała ponad 6 lat na stanowisku głównej księgowej w jednostce oświatowej (zespole szkół). Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę  i umiejętności do pracy na stanowisku głównego księgowego w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Miejskiej Górce.

 

                                                                                              Kierownik

                                                                                /-/ Maria Antkowiak

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska