http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Praca 
 
data publikacji:  19-04-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  19-04-2010 | 00:00
Informacja o wyniku naboru z dnia 12 kwietnia 2010 roku 19.04.2010

 

 

 Informacja o wyniku naboru z dnia 12 kwietnia 2010 roku

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

 

 

Informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze : młodszy referent w Wydziale Finansowym została wybrana

 

                        Pani Monika Domańska – zamieszkała w Konarach

 

Uzasadnienie wyboru :

 

W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wybrała panią Monikę Domańską na wolne stanowisko urzędnicze : młodszy referent w Wydziale Finansowym.

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do dnia 31 marca 2010 roku wpłynęły dwadzieścia cztery oferty aplikacyjne.

Komisja konkursowa w dniu 02 kwietnia 2010 roku dokonała analizy formalnej złożonych aplikacji i dopuściła do dalszego postępowania konkursowego siedemnaście kandydatek.

W dniu 12 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce została przeprowadzona rozmowa z poszczególnymi kandydatkami sprawdzająca stopień znajomości wymagań i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej rozmowy, gdzie każda z osób biorących udział w postępowaniu konkursowym otrzymała ten sam zestaw pytań z zakresu wiedzy na temat samorządu terytorialnego oraz wiedzy dotyczącej rachunkowości Pani Monika Domańska wykazała się największą znajomością tematu, tym samym została wybrana do zatrudnienia na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska