http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Praca 
 
data publikacji:  25-04-2018 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  25-04-2018 | 11:35
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 25.04.2018

 Miejska Górka, 2018-04-26

OPS 1-110-2018

INFORMACJA

KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

 O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. 

 

  1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

tel./fax (65) 54 74 148

  1. Stanowisko urzędnicze: Referent
  2. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Lidia Zimmermann, zamieszkała w Miejskiej Górce

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Lidię Zimmermann. Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta została złożona w terminie, była kompletna  i spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta. Pani Lidia Zimmermann uzyskała wysoki wynik podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie ekonomii sektora publicznego w obszarze nauk społecznych oraz doświadczenie zawodowe. W ramach doświadczenia zawodowego Pani Lidia Zimmermann pracowała 2 lata na stanowisku obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w ośrodku pomocy społecznej. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę  i umiejętności do pracy na stanowisku referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.

 

                                                                                                                                                                                                                                               Kierownik

                                                /-/ Bogusław Wnuk

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska