http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Praca 
 
data publikacji:  01-03-2018 | 07:54
data ostatniej modyfikacji:  01-03-2018 | 07:54
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
INFORMACJA Burmistrza Miejskiej Górki o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego, ubezpieczenia mienia gminnego, rozliczania energii i paliw w obiektach stanowiących własność gminy 01.03.2018

 

INFORMACJA

Burmistrza Miejskiej Górki 

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

I.   Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski w Miejskiej Górce
Rynek 33
63-910 Miejska Górka

 

II. Stanowisko urzędnicze:  Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego, ubezpieczenia mienia gminnego, rozliczania energii i paliw w obiektach stanowiących własność gminy

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Katarzyna Wycisk zamieszkała Dłoń gm. Miejska Górka

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Pani Katarzyna Wycisk posiada wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Referenta. Posiada preferowane w ogłoszeniu wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ponadto posiada wiedzę i ponad 2 – letnie doświadczenie w pracy samorządu terytorialnego. Wykazała się dużą wiedzą nt. samorządu oraz pracy Komisji powołanej przez Wojewodę do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Komisja stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności, gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego, ubezpieczenia mienia gminnego, rozliczania energii i paliw w obiektach stanowiących własność gminy

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska