http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Praca 
 
data publikacji:  23-10-2017 | 09:29
data ostatniej modyfikacji:  23-10-2017 | 09:30
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Zwierząt 23.10.2017

 INFORMACJA

Burmistrza Miejskiej Górki

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

I.   Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Miejskiej Górce
Rynek 33
63-910 Miejska Górka

II.  Stanowisko urzędnicze:  Referent ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Zwierząt

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Magdalena Rosolska zamieszkała Sowy gm. Pakosław

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Magdalena Rosolska posiada wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Referenta. Posiada preferowane w ogłoszeniu wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ponadto posiada wiedze i ponad 10 – letnie doświadczenie w pracy samorządu terytorialnego. Wykazała się dużą wiedzą nt. rolnictwa oraz pracy Komisji powołanej przez Wojewodę do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Komisja stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności, gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Referent ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Zwierząt.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska