http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o zamówieniach 2019 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2018 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2017 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2016 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2015 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2014 rok
Ogłoszenie o zamówieniach 2013 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2012 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2011 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2010 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2009 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia o zamówieniach 2009 rok 
Ogłoszenia o zamówieniach
 
data publikacji:  04-12-2009 | 14:25
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:33

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karolinki i mieście Miejska Górka - etap I 10.03.2009
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu usługi na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karolinki i mieście Miejska Górka - etap I 14.05.2009
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Wymiana stolarki okiennej w budynkach szkolnych w gminie Miejska Górka oraz w świetlicy wiejskiej w Dłoni 20.05.2009
więcej »»»
Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2009/2010. 07.07.2009
więcej »»»
Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dłoni. 09.07.2009
więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dłoni 14.07.2009
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówniu na: Przebudowę drogi gminnej w Konarach 30.09.2009
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu dot. Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Gostkowie w okresie od 04.01.2009r. do 25.06.2009r. 04.12.2009
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska