http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Przetargi 2009 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  26-02-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  26-02-2009 | 00:00
   
Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu uzytkowego 26.02.2009

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
Urząd Miejski , Rynek 33
63-910 Miejska Górka
www.miejska-gorka.pl , tel.065-54-74-507


OGŁASZA
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ
LOKALU UŻYTKOWEGO

* powierzchnia użytkowa 450,00m2
* lokalizacja: na parterze budynku świetlicy wiejskiej w Konarach
* wyposażenie: instalacja elektryczna , wodno - kanalizacyjna
* położenie : Konary , działka nr 569
* właściciel : Gmina Miejska Górka
* przeznaczenie : usługi użyteczności publicznej
* wywoławcza wysokość dzierżawy : 2.700,00zł/miesięcznie + 22%VAT
* termin obowiązywania umowy : 5lat

Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2009r. o godzinie 10-tej w siedzibie tut. urzędu (pokój nr 8- sala narad)

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 270,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 14.04.2009r.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska