http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Ogłoszenia
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  22-11-2011 | 07:52
data ostatniej modyfikacji:  07-06-2019 | 13:14
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych, obowiązującej od 1 maja 2019 r. 07.06.2019
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 maja 2019 r. 07.06.2019
więcej »»»
BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW 04.06.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dot. wydania decyzji z dnia 29 kwietnia 2019 r., znak DLI-III.4621.21.2018.KM.9, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr 8/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., znak: IR-III.7820.29.2017.5, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn.: Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" 21.05.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWICKIEGO z dnia 10 maja 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 13.05.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka (od km 76 + 865 do km 80 + 848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka od km 76 + 865 do km 80 +848". 10.05.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Skarbu Państwa, przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" 08.05.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Skarbu Państwa, przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" 08.05.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Skarbu Państwa przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" 08.05.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od k, 76+865 do km 80+848". 18.04.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka (od km 76 + 865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn." Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" 18.04.2019
więcej »»»
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 25.03.2019
więcej »»»
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków inwentarskich (tuczarni) o obsadzie łącznej max 2000 szt. tuczników (280 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. gruntu 45/15, obręb Roszkówko, gm. Miejska Górka” 04.03.2019
więcej »»»
Ogłoszenie o wyborze ofert - pożytek publiczny 25.02.2019
więcej »»»
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 22.02.2019
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. 12.02.2019
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku 12.02.2019
więcej »»»
OGŁOSZENIE Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka 01.02.2019
więcej »»»
Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich o zasadach przyjmowania do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 31.01.2019
więcej »»»
Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2019/2020 31.01.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska