http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Ogłoszenia
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Procedury Obsługi Interesanta
Wybory
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  22-11-2011 | 07:52
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2019 | 10:42
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. 12.02.2019
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku 12.02.2019
więcej »»»
OGŁOSZENIE Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka 01.02.2019
więcej »»»
Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich o zasadach przyjmowania do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 31.01.2019
więcej »»»
Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2019/2020 31.01.2019
więcej »»»
Ogłoszenie o cenach i stawkach opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejska Górka na okres 18 miesięcy 21.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" - działka nr 294/1 28.12.2018
więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" - działka nr 305/1 28.12.2018
więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" - działka nr 295/1 28.12.2018
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2018 roku 27.11.2018
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2018 roku 19.11.2018
więcej »»»
DECYZJA ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 05.11.2018
więcej »»»
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019", o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 26.10.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 26.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 10.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 12.07.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 04.07.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka w zakresie budowy ścieżki rowerowej, realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848". 14.06.2018
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych, obowiązującej od 1 maja 2018 roku 04.06.2018
więcej »»»
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 19.03.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska