http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  22-11-2011 | 07:52
data ostatniej modyfikacji:  10-08-2020 | 11:04
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 10.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Sobiałkowo obejmującej dziewięć elektrowni wiatrowych: E-1d na działkach o nr ewid. gruntu 26/2, 26/1, E-2d na działkach o nr ewid. gruntu 147, 151, E-3d na działkach o nr ewid. gruntu 152, 153, E-4d na działkach o nr ewid. gruntu 156/1, 154, E-5d na działkach o nr ewid. gruntu 184, 179, 185, 193, E-7d na działkach o nr ewid. gruntu 255, 256, 257, 258, 259, E-8d na działkach o nr ewid. gruntu 257, 256, 255, 258, 259, E-9d na działkach o nr ewid. gruntu 241, 244, 245, 246, E-10d na działkach o nr ewid. gruntu 241, 244, 245, 246 położonych w Sobiałkowie.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Kołaczkowice obejmującej 9 elektrowni wiatrowych: E-1f na działkach o nr ewid. gruntu 16, 17 położonych w Kołaczkowicach, E-2f na działkach o nr ewid. gruntu 20/2, 20/1, 21 położonych w Kołaczkowicach, E-3f na działkach o nr ewid. gruntu 337, 338 położonych w Kołaczkowicach, E-4f na działkach o nr ewid. gruntu 341, 342 położonych w Kołaczkowicach, E-5f na działkach o nr ewid. gruntu 105, 106, 107, 108, 109 położonych w Oczkowicach, E-6f na działkach o nr ewid. gruntu 352, 353 położonych w Kołaczkowicach, E-7f na działce nr ewid. gruntu 257 położonej w Dłoni, E-8f na działkach o nr ewid. gruntu 439, 440, 441, 443, 444, 446, 447 położonych w Kołaczkowicach, E-10f na działkach o nr ewid. gruntu 162, 163, 164 położonych w Kołaczkowicach.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Kołaczkowice obejmującej 9 elektrowni wiatrowych: E-1f na działkach o nr ewid. gruntu 16, 17 położonych w Kołaczkowicach, E-2f na działkach o nr ewid. gruntu 20/2, 20/1, 21 położonych w Kołaczkowicach, E-3f na działkach o nr ewid. gruntu 337, 338 położonych w Kołaczkowicach, E-4f na działkach o nr ewid. gruntu 341, 342 położonych w Kołaczkowicach, E-5f na działkach o nr ewid. gruntu 105, 106, 107, 108, 109 położonych w Oczkowicach, E-6f na działkach o nr ewid. gruntu 352, 353 położonych w Kołaczkowicach, E-7f na działce nr ewid. gruntu 257 położonej w Dłoni, E-8f na działkach o nr ewid. gruntu 439, 440, 441, 443, 444, 446, 447 położonych w Kołaczkowicach, E-10f na działkach o nr ewid. gruntu 162, 163, 164 położonych w Kołaczkowicach.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Konary obejmującej trzynaście elektrowni wiatrowych o nr: E-2c na działkach o nr ewid. gruntu 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 położonych w Dąbrowie, E-5c na działkach o nr ewid. gruntu 676 położonej w Konarach, E-7c na działkach o nr ewid. gruntu 662/1, 661 położonych w Konarach, E-8c na działkach o nr ewid. gruntu 664, 665, 668 położonych w Konarach, E-10c na działkach o nr ewid. gruntu 634 położonej w Konarach, E-12c na działkach o nr ewid. gruntu 535, 536, 540, 541, 531, 532, 533 położonych w Konarach, E-14c na działkach o nr ewid. gruntu 490, 506, 507 położonych w Konarach, E-15c na działkach o nr ewid. gruntu 347 położonej w Konarach, E-16c na działkach o nr ewid. gruntu 332, 333 położonych w Konarach, E-17c na działkach o nr ewid. gruntu 304, 305, 320, 332, 333 położonych w Konarach, E-18c na działkach o nr ewid. gruntu 250, 249, 246, 247, 310 położonych w Konarach, E-19c na działkach o nr ewid. gruntu 258, 257, 250, 249, 241 położonych w Konarach, E-20c na działkach o nr ewid. gruntu 257, 258, 194, 193, 238, 192 położonych w Konarach.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Roszkowo obejmującej osiem elektrowni wiatrowych: E-1a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81 położonych w Zakrzewie, E-3a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81, 82, 83 położonych w Roszkowie, E-5a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81 położonych w Zakrzewie, E-7a na działkach o nr ewid. gruntu 77, 78, 79, 80 położonych w Roszkowie, E-8a na działkach o nr ewid. gruntu 65, 66, 67, 68 położonych w Roszkowie, E-9a na działkach o nr ewid. gruntu 314/2, 311 położonych w Zakrzewie, E-13a na działkach o nr ewid. gruntu 156, 157/1, 157/3, 157/4, 158 położonych w Roszkówku, E-14a na działkach o nr ewid. gruntu 114/2, 114/1, 116/1 położonych w Roszkówku.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Dłoń obejmującej 10 elektrowni wiatrowych: E-3g na działce nr ewid. gruntu 300 położonej w Dłoni i działkach o nr ewid. gruntu 212, 217/1, 213 położonych w Kołaczkowicach, E-4g na działkach o nr ewid. gruntu 300, 308, 307 położonych w Dłoni, E-5g na działce nr ewid. gruntu 287/1 położonej w Dłoni, E-6g na działce nr ewid. gruntu 287/1 położonej w Dłoni, E-7g na działkach o nr ewid. gruntu 287/1, 295, 286 położonych w Dłoni, E-8g na działce nr ewid. gruntu 290 położonej w Dłoni, E-9g na działce nr ewid. gruntu 290 położonej w Dłoni, E-10g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni, E-11g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni, E-12g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego: „Budowę Farmy Wiatrowej Gostkowo tj. 7 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, drogi dojazdowe i zjazdy oraz place montażowe na działkach o nr ewid.: 311, 315, 259, 265, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 263, 266, 264, 267, 275, 282, 285, 284/1, 283, położonych w obrębie Gostkowo”. 05.08.2020
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych, obowiązującej od 1 lipca 2020 roku. 28.07.2020
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 lipca 2020 roku. 28.07.2020
więcej »»»
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawickiego 24.07.2020
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Miejskiej Górki - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 02.06.2020
więcej »»»
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 27.02.2020
więcej »»»
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko w Centrum Usług Wspólnych 21.02.2020
więcej »»»
OGŁOSZENIE Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka 12.02.2020
więcej »»»
Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich o zasadach przyjmowania do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 29.01.2020
więcej »»»
Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021 29.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przeszkoli niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska