http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  20-10-2020 | 10:42
data ostatniej modyfikacji:  20-10-2020 | 10:42
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 20.10.2020


Protokół (format Word) - pobierz

Protokół (format PDF) - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska