http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  29-01-2020 | 12:47
data ostatniej modyfikacji:  29-01-2020 | 12:49
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021 29.01.2020


Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021 - pobierz

Uchwała Nr XX-110-17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - pobierz

Uzasadnienie do uchwały - pobierz

Załącznik Nr 1 do uchwały - pobierz

Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola , oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły podstawowej dla szkół i przedszkoli, dla których oddziałem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka.

Załącznik Nr 1 - pobierz

Załącznik Nr 3 - pobierz

Załącznik Nr 3 - pobierz

Załącznik Nr 3 - pobierz

Załącznik Nr 3 - pobierz

Pliki do pobrania:

Oświadczenie - wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie - pozostawanie w zatrudnieniu rodziców

Oświadczenie - samotne wychowywanie dziecka

Oświadczenie - wychowywanie kandydata w rodzinie wielodzietnej

Oświadczenie - wybór przedszkola

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska