http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Ogłoszenia
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Procedury Obsługi Interesanta
Wybory
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  26-10-2018 | 08:48
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2018 | 08:49
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019", o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 26.10.2018


Protokół - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska