http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o zamówieniach 2019 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2018 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2017 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2016 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2015 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2014 rok
Ogłoszenie o zamówieniach 2013 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2012 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2011 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2010 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2009 rok
Ogłoszenia o zamówieniach 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia o zamówieniach 2008 rok 
Ogłoszenia o zamówieniach
 
data publikacji:  10-12-2008 | 15:24
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:33

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wymiana stolarki okiennej w budynkach szkolnych w gminie Miejska Górka 15.09.2008
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa zespołu boisk sportowych w Miejskiej Górce „Moje Boisko –Orlik 2012" 15.09.2008
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: „Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2008/2009” 15.09.2008
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: "Świadczenie usług opiekuńczych w Gminie Miejska Górka w 2009 roku" 06.11.2008
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w okresie od 2.01.2009 r. do 19.06.2009 r 10.12.2008
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska