http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Druk oświadczenia majątkowego
Rada Miejska
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
Oświadczenia majątkowe na początek VIII kadencji
Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i placówek oświatowych
Kierownictwo Urzędu
Pracownicy Urzędu upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych
Informacje


 
Rada Miejska 
Oświadczenia majątkowe
 

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe na początek VIII kadencji

Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

Oświadczenia majątkowe za 2007 rok

 
 


Interaktywna Polska