http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Druk oświadczenia majątkowego
Rada Miejska
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i placówek oświatowych
Kierownictwo Urzędu
Pracownicy Urzędu upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych
Informacje
RODO


 
Oświadczenia majątkowe 
 

Druk oświadczenia majątkowego

Rada Miejska

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i placówek oświatowych

Kierownictwo Urzędu

Pracownicy Urzędu upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych

 
 


Interaktywna Polska