http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Protokoły z Sesji
Uchwały Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2009 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2012 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2015
Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2017r.
Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
Porządek obrad najbliższej Sesji
Sesje Rady - wideo
Imienne głosowanie Radnych
Burmistrz
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Procedury Obsługi Interesanta
Wybory
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Uchwały Rady Miejskiej 
Rada Miejska
 

Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.

Uchwały Rady Miejskiej 2009 r.

Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.

Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.

Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.

Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.

Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.

Uchwały Rady Miejskiej 2012 r.

Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.

Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.

Uchwały Rady Miejskiej 2015

Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.

Uchwały Rady Miejskiej 2017r.

Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.

 
 


Interaktywna Polska