http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Protokoły z Sesji
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2013 rok
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014 rok
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2015 rok
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2016 rok
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2017 rok
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018 rok
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2019 rok
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2020 rok
Uchwały Rady Miejskiej
Porządek obrad najbliższej Sesji
Sesje Rady - wideo
Imienne głosowanie Radnych
Wnioski i interpelacje Radnych
Zbiór aktów prawa miejscowego
Burmistrz
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Protokoły z Sesji 
Rada Miejska
 

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2013 rok

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014 rok

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2015 rok

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2016 rok

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2017 rok

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018 rok

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2019 rok

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2020 rok

 
 


Interaktywna Polska