http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Dane adresowe
Statut
Struktura Organizacyjna Urzędu
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Prowadzone rejestry
Kontrola zarządcza
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Kontrola zarządcza 
Urząd Miejski
 
data publikacji:  03-01-2012 | 13:32
data ostatniej modyfikacji:  27-03-2019 | 10:27
autor dokumentu: Karol Skrzypczak
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak

Oświadczenie Burmistrza Miejskiej Górki o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce za rok 2018

Oświadczenie Burmistrza Miejskiej Górki o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce za rok 2017

 
 


Interaktywna Polska