http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Informacje podstawowe
Podstawy prawne działania
Budżet
Podatki i opłaty
Umorzenia, odroczenia spłat
Sołectwa
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Procedury Obsługi Interesanta
Wybory
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Podstawy prawne działania 
Gmina Miejska Górka
 
data publikacji:  19-09-2008 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  22-03-2019 | 10:56
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak

 

VII Rozdział Konstytucji RP

    VII_Rozdzial_Konstytucji.pdf (153.55 Kb)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami)

    Ustawa_o_samorzadzie_gminnym.pdf (302.04 Kb)

 

 
 


Interaktywna Polska