http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Informacje podstawowe
Podstawy prawne działania
Budżet
Podatki i opłaty
Umorzenia, odroczenia spłat
Sołectwa
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Podstawy prawne działania 
Gmina Miejska Górka
 
data publikacji:  19-09-2008 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  22-03-2019 | 10:56
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak

 

VII Rozdział Konstytucji RP

    VII_Rozdzial_Konstytucji.pdf (153.55 Kb)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami)

    Ustawa_o_samorzadzie_gminnym.pdf (302.04 Kb)

 

 
 


Interaktywna Polska